Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Omarbetat förslag på kapacitetsberäkningsmetod framtagen

Svenska kraftnät fick i december 2019 en begäran från Energimarknadsinspektionen om att ändra kapacitetsberäkningsmetoden för långsiktiga tidsramar för kapacitetsberäkningsregion Baltikum. Nu finns ett omarbetat förslag.

Med anledning av Elmarknadsinspektionens begäran har Svenska kraftnät tillsammans med de andra systemoperatörerna i Baltikum tagit fram ett omarbetat förslag.

Metoden gäller för kapacitetsberäkningsregion Baltikum där förbindelsen NordBalt ingår. NordBalt ägs av Svenska kraftnät och vår Litauiska motsvarighet, Litgrid.

Metoden följer av artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 som berör förhandstilldelning av kapacitet.

Missiv: Nytt förslag till metod gällande kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar för kapacitetsberäkningsregion Baltikum (pdf, 424 kB, nytt fönster)

Bilaga 1: Förslag - Nytt förslag till metod gällande kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar för kapacitetsberäkningsregion Baltikum (engelska, pdf, 806 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Missiv på engelska (pdf, 320 kB, nytt fönster)