Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation om påslag (mark-up) vid prognostisering av marknadsvärdet för överföringskapacitet enligt metod för aFRR kapacitetsmarknad

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) genomför en konsultation gällande påslaget för prognostisering av marknadsvärdet för överföringskapacitet. Detta är en del av marknadsdesignen för kommande nordisk aFRR kapacitetsmarknad. Konsultationen är öppen till och med den 7:e maj 2021.

Prognostiseras av marknadsvärdet för överföringskapacitet används för att bestämma om det är socioekonomiskt lönsamt att reservera överföringskapacitet för överföring av aFRR. Prognosen av marknadsvärdet är därmed en del i den process som ligger till grund för klareringen av den kommande nordiska marknaden för aFRR kapacitet.

ACER godkände marknadsdesignen för en gemensam marknad för aFRR.kapacitet med tillägg om att inom ett år genomföra en översyn och en konsultation om förslaget till påslag (mark-up). Skrivningen återfinns i artikel 6(4) i den av ACER beslutade metoden för marknadsbaserad allokeringsprocess för överföringskapacitet vid utbyte av balanskapacitet. Metoden är framtagen i enlighet Artikel 41(1) EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EU) 2017/2195.

Marknadens aktörer har nu möjlighet att komma med synpunkter via ENTSO-e. Synpunkter kan lämnas till och med den 7:e maj 2021.

Läs förslaget till påslag (mark-up), ACERs beslut och information om hur man kan lämna synpunkter (engelska, nytt fönster).

Nordiskt webbinarium om konsultationen

De nordiska TSO:erna bjuder in till ett gemensamt webbinarium om konsultationen den den 27 april 2021 mellan 10-12 (CET).

Läs mer och registrera dig till webbinariet (engelska, nytt fönster).

Mer information

Läs nyheten på engelska på den gemensamma webbplatsen för NBM (nytt fönster).