Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation om regler för gemensam marknad för utbyte av frekvenshållningsreserver (FCR) mellan Svenska kraftnät och Energinet

Elmarknadens aktörer bjuds in till öppen konsultation om förslag avseende utbyte av frekvenshållningsreserver (FCR) mellan Svenska kraftnät och Energinet. Konsultationen är öppen till och med 18 maj 2021.

Svenska kraftnät och Energinet har tagit fram ett gemensamt förslag avseende utbyte av frekvenshållningsreserver (FCR) mellan sig. Förslaget ligger nu ute för konsultation med elmarknadens aktörer i enlighet med det gemensamma europeiska regelverket.

Läs mer och svara på konsultationen via konsultationssidan under Möt Svenska kraftnät.

Sista dag för återkoppling är den 18 maj 2021.

Utbyte av balanskapacitet ska ske enligt gemensamma harmoniserade regler godkända av tillsynsmyndigheterna

Enligt EU-förordningen Balanshållning av el (EB) ska två systemoperatörer som utbyter balanskapacitet, ta fram ett förslag på gemensamma och harmoniserade regler samt process för utbyte och upphandling av balanskapacitet. Förslaget ska godkännas av respektive systemoperatörs tillsynsmyndighet.

Svenska kraftnät och Energinet har sedan 2012 en gemensam marknad för frekvenshållningsreserverna FCR-N och FCR-D upp. Från och med 2022 så introduceras även den nya produkten FCR-D ned. Svenska kraftnät och Energinet har därför tillsammans tagit fram förslag avseende det nuvarande utbytet av FCR-N och FCR-D upp, samt för det nya utbytet av FCR-D ned. Förslaget ska efter att det konsulterats lämnas till den svenska och danska tillsynsmyndigheten för godkännande.

Laghänvisning: Artikel 33(1) i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (nytt fönster). Observera att det går att välja språk och format på texten själv.

Förslaget ska i enlighet med artikel 5(3)(b) i samma förordning godkännas av respektive systemoperatörs tillsynsmyndighet.