Hoppa till huvudinnehåll

Save-the-date för webbinarium om polska kapacitetsmarknader

Den 25 maj bjuder Svenska kraftnät in till ett digitalt seminarium om den polska kapacitetsmarknaden för produktions-, användarflexibilitets- och energilagringsanläggningar. Mötet syftar till att ge övergripande information om kapacitetsmarknaden, om förutsättningar för svenska aktörers deltagande samt om den konsultation som Svenska kraftnät genomför den 12-28 maj.

Den polska kapacitetsmarknaden skapades för att säkerställa tillgången på effekt i Polen från och med 2020. Upphandlingen sker i form av en årlig huvudauktion fem år innan leverans samt kompletterande kvartalsvis auktioner året innan leverans. Auktionerna är öppna för nya och existerande anläggningar i Polen samt för existerande anläggningar i närliggande länders kontrollområden.

Utländska aktörer agerar direkt på marknaden, det vill säga de förbinder sig att vara tillgängliga och att leverera enligt sitt kapacitetsåtagande vid förväntade effektbristsituationer som den polska systemoperatören PSE utlyser. En förutsättning för att svenska aktörer ska kunna delta i kapacitetsmekanismen är att Svenska kraftnät och PSE ingår ett avtal, där Svenska kraftnät åtar sig att stötta PSE i arbetet att godkänna deltagande anläggningar samt att verifiera att kapacitetsåtaganden uppfyllts.  

Konsultation med svenska aktörer

Under pågående beslutsprocess vill Svenska kraftnät ta del av svenska aktörers syn på kapacitetsmarknaden samt deras intresse av att delta. Under perioden 12-28 maj pågår därför en konsultation. Mer information om konsultationen kommer att publiceras på svk.se under Möt Svenska kraftnät den 12 maj.

Mer information om webbinariet den 25 maj

All information om webbinariet återfinns på eventsidan under Möt Svenska kraftnät. Inbjudan till webbinariet publiceras den 12 maj.