Hoppa till huvudinnehåll

Webbseminarium 12 mars 2021 - De nordiska systemoperatörernas strategi för vindkraft och energisystemintegration

De fyra nordiska systemoperatörerna Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät organiserar ett webbseminarium fredag den 12 mars klockan 9.00 -12.00.

Temat för seminariet är de nordiska systemoperatörernas strategi med fokus på hur vi fram till 2030 kan möjliggöra utvecklingen av vindkraft och energisystemintegration. Syftet med seminariet är att involvera intressenter i beredningen av strategin då utvecklingen inom valda områden kommer att påverka flera delar av ekonomin.

Seminariet kommer att innehålla presentationer av intressenter liksom systemoperatörerna som delger sina preliminära idéer kring strategin. Seminariet utgör även starten på det offentliga samrådet, där intressenterna kan ge kommentarer på utkastet till strategin och dess ämnen.

Seminariet hålls på engelska.

Läs mer och anmäl dig på på webbseminariets sida under Möt Svenska kraftnät.

Mer information

Vid frågor, kontakta Daniel Gustafsson, Svenska kraftnät, e-post: daniel.gustafsson@svk.se.