Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öppen konsultation om ändring av metoder för fastställande av ytterligare egenskaper för FCR och dimensioneringsregler för FCR

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem håller öppen konsultation om förändring av metoderna för att fastställa ytterligare egenskaper för frekvenshållningsreserver och dimensionering av frekvenshållningsreserver. Konsultationstid: 6 maj - 6 juni 2022.

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) ansvarar för att ta fram förslag till nya, harmoniserade tekniska krav för frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR) i det nordiska synkronområdet. Arbetet har pågått sedan 2019 och i omgångar förankrats med elmarknadens aktörer.

Nu håller de nordiska TSO:erna en gemensam öppen konsultation för elmarknadens aktörer om metoderna för att fastställa ytterligare krav för FCR och metoden för dimensionering av FCR. Elmarknadens aktörer är välkomna att ge sin återkoppling på metodförslagen senast den 6 juni 2022.

Konsultationen hålls på engelska via ENTSO-Es webbplats. 

Mer information om konsultationerna och hur man besvarar dem finns på eventsidan under Möt Svenska kraftnät

Read about the event in English

Återkoppling från aktörer ger viktigt underlag

Syftet med konsultationen är att få återkoppling på de nordiska TSO:ernas förslag. Synpunkterna är viktiga för att bedöma om förslagen behöver justeras ytterligare innan de lämnas till de nationella tillsynsmyndigheterna för beslut. Konsultationen hålls i enlighet med EU-förordningen Drift av elöverföringssystem (System Operation SO) Artikel 11.

Det kompletterande tekniska kravdokumentet konsulterades under mars-april och har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter.

Det uppdaterade tekniska kravdokumentet och en sammanfattning av synpunkter inkomna under konsultationen inklusive TSOernas svar på återkoppling finns för nedladdning på konsultationssidan under Möt Svenska kraftnät

Vad händer nu?

TSO:erna kommer att beakta inkomna synpunkter innan förslagen färdigställs och skickas in till de nordiska tillsynsmyndigheterna (för Sverige: Energimarknadsinspektionen, Ei).

Inkomna synpunkter och TSO:ernas motivering för eller emot att införa dessa synpunkter i förslagen, kommer att publiceras tillsammans med de förslag som slutligen lämnas till tillsynsmyndigheterna.

Kontakt

Vid frågor till Svenska kraftnät, vänligen mejla Henrik Ekestam: henrik.ekestam@svk.se