Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förändring avseende återköp av ej tillgänglig kapacitet

I samband med införandet av den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR sker en förändring för svenska aktörer avseende återköp av ej tillgänglig kapacitet.

Förändringen innebär att aktörerna själva måste beräkna sina respektive handelsnetton mellan köpt och såld/återköpt kapacitet samt fakturera Svenska kraftnät korrekt enligt motsvarande handelsnetton, eftersom dessa informationsflöden kommer från två olika system i den nordiska lösningen.

Nuläge:

  • I den nuvarande nationella kapacitetsmarknaden görs avrop på svenska aktörers bud till pay-as-bid och återkoppling sker direkt från Svenska kraftnäts handelssystem Trans.
  • Sedan följs aktörernas avropade bud upp gentemot motsvarande realtidsrapporterad tillgänglig kapacitet under driftskedet.
  • Därefter sker återköp till marginalpris för de timmar där tillgänglig kapacitet i medeltal saknas mer än 5 MW jämfört med avropade bud.
  • När återköpet sker skickas en återkoppling direkt från Svenska kraftnäts handelssystem Trans.
  • Aktörerna tar således emot information om både köpt och såld kapacitet från Trans, vilket också är mastersystem för båda transaktionerna. 

Nordisk kapacitetsmarknad, med Fifty Nordic MMS och Fifty MMS:

  • I den nordiska kapacitetsmarknaden sker avrop fortfarande enligt pay-as-bid men i det gemensamma handelssystemet Fifty Nordic MMS. Återkoppling till aktörerna kommer då istället från detta mastersystem för köpt kapacitet. Även Svenska kraftnäts lokala handelssystem Fifty MMS uppdateras med en kopia på samma information.
  • Uppföljningen av tillgänglig kapacitet kommer att ske enligt samma principer som idag.
  • Återköp sker också enligt samma principer men återkoppling kommer då från Svenska kraftnäts lokala handelssystem Fifty MMS.
  • Dock sker ingen uppdatering av det gemensamma systemet Fifty Nordic MMS avseende återköpet och aktörerna måste således själva sammanfoga informationsflödena från de två handelssystemen för att erhålla ett korrekt netto inför faktureringen till Svenska kraftnät.

Detaljerad specifikation om förändring av aFRR återfinns här. (Edielportalens webbplats, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Rättelser bland tidsserieprodukterna återfinns här. (Edielportalens webbplats, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster