Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät antar ESA 19

Från och med 1 juni 2021 kommer Svenska kraftnät att arbeta enligt ESA 19 (EBR Elsäkerhetsanvisningar). Eftersom anpassningen kräver en viss förberedelse så räknar vi med att den är fullt införd i organisationen och hos våra leverantörer den 1 september 2021.

EBR ESA är Elnätsbranschens gemensamma riktlinjer för säker skötsel av och säkert arbete på eller i anslutning till elektriska anläggningar. Det innebär i korta drag att allt arbete där det finns elektriska risker ska ske på ett säkert sätt. Via ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar.

Ny version av TR13-03-02

Som tillägg till ESA 19 Grund och Arbete publiceras en ny version av TR13-03-02, utgåva 3 – kompletteringar, förtydliganden och speciella tillämpningar av ESA.

Riktlinjen ska användas i kombination med ESA 19 - Grund och Arbete, ESA Instruerad Person – icke elektriskt arbete samt ESA röjning i ledningsgata.

På vår sida för Tekniska riktlinjer kan du ta del av TR13-03-02, utgåva 3

Nyheter i korta drag gällande TR13-03-02, utgåva 3

  • Kapitelindelning motsvarande ESA grund och arbete.
  • Beslut om antagande av gällande ESA vid publicering av ny version för TR13-03-02 på den externa webben.
  • Riktlinjer för avstånd vid markförlagd högspännings-kabel vid arbete.
  • Provningsledare och drifttagningsledare som komplementet till elsäkerhetsledaren. Nya funktioner och möjligheter som inte finns i ESA idag.
  • Regelverk kring vistelserestriktioner inom driftrum.
  • Tillåten avvikelse i mätnoggranhet för kapacitiv och magnetisk spänningstransformator i %  - stöd för bedömning.
  • Tips på säkerhetsåtgärder för att hantera induktion.

Införandet kräver ingen särskild utbildningsinsats. Den kommer att ske löpande vid repetitionsutbildning av ESA.

Riktlinjen kommer även att översättas till engelska. Publiceringsdatum av den kommer vi att återkomma med.

Mer information om elsäkerhet