Hoppa till huvudinnehåll

Läs Årsrapport 2020 om avvikelsehantering inom Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet (HMSK)

Rapporten beskriver hur Svenska kraftnät har arbetat med avvikelsehantering inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet (HMSK) under 2020.

I rapporten kan du bland annat ta del utav ett urval av inträffade avvikelser som har konstaterats hos Svenska kraftnät och leverantörer under tertial 3 inom bygg och underhåll.

Du får också ta del utav en summering av de åtgärder och aktiviteter som Svenska kraftnät arbetat med under året inom HMSK- området. Inkluderat finns även ett antal diskussionspunkter som utgångspunkt för att, individuellt eller i grupp, reflektera och diskutera de avvikelser som lyfts upp i rapporten.

Syftet är att främja både erfarenhetsåterföring och ett systematiskt förbättringsarbete inom Svenska kraftnät samt i samverkan med våra leverantörer.

Ta del av rapporten på sidan för Avvikelserapporter

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta oss via e-post: Enia@svk.se eller på telefon: 010-475 86 00.