Hoppa till huvudinnehåll

Läs kvartalsrapport Q3 om avvikelsehantering inom Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet

Rapporten beskriver hur Svenska kraftnät tar hand om avvikelser inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet (HMSK) som inträffat under Q3 2018.

I rapporten finns ett urval av avvikelser som har konstaterats hos Svenska kraftnät och leverantörer inom bygg och underhåll.

Inkluderat finns även ett antal diskussionspunkter som utgångspunkt för att, individuellt eller i grupp, reflektera och diskutera de avvikelser som lyfts upp i rapporten. Syftet är att främja erfarenhetsåterföring och att systematiskt göra förbättringar.

Du hittar rapporten här

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta Enia@svk.se eller 010-475 86 00