Hoppa till huvudinnehåll

Läs Leverantörsrapport för T1 2020 om avvikelsehantering inom Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet (HMSK)

Rapporten beskriver hur Svenska kraftnät har tagit hand om avvikelser inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet (HMSK) som inträffat under tertial 1, 2020. I rapporten finns ett urval av avvikelser som har konstaterats hos Svenska kraftnät och leverantörer inom bygg och underhåll.

Inkluderat finns även ett antal diskussionspunkter som utgångspunkt för att, individuellt eller i grupp, reflektera och diskutera de avvikelser som lyfts upp i rapporten. Syftet är att främja erfarenhetsåterföring och att systematiskt arbeta med förbättringar.

Ta del av rapporten på sidan för Avvikelserapporter

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta Enia@svk.se eller 010-475 86 00.