Hoppa till huvudinnehåll

Läs Tertialrapport T2 2020 om avvikelsehantering inom Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet (HMSK)

Rapporten beskriver hur Svenska kraftnät har tagit hand om avvikelser inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet (HMSK) som inträffat under tertial 2, 2020.

I rapporten kan du bland annat ta del utav ett urval av inträffade avvikelser som har konstaterats hos Svenska kraftnät och leverantörer inom bygg och underhåll.

Inkluderat finns även ett antal diskussionspunkter som utgångspunkt för att, individuellt eller i grupp, reflektera och diskutera de avvikelser som lyfts upp i rapporten.

Syftet är att främja både erfarenhetsåterföring och ett systematiskt förbättringsarbete inom Svenska kraftnät samt i samverkan med våra leverantörer.

Ta del av rapporten på sidan för Avvikelserapporter

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta Enia@svk.se eller 010-475 86 00.