Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsmeddelande 2019/01 - Fallolycka vid arbete i mast med dödlig utgång

Olyckan skedde i samband med nedmontering av antennutrustning från mast.

Arbetet utfördes på uppdrag av den hyresgäst som har utrustning i Svenska kraftnäts mast. Vi vill med säkerhetsmeddelandet uppmärksamma om de risker som förekommer vid mast- och stolparbete och att fullgott fallskydd alltid ska användas. Enbart personer med behörighet får utföra sådana arbeten.

Säkerhetsmeddelandet finns att läsa här