Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsmeddelande 2020/01 – Beakta induktion som en allvarlig elektrisk risk

Ett antal olycksfall och tillbud har inträffat i och på Svenska kraftnäts anläggningar där induktion varit rotorsak.

Vi vill med säkerhetsmeddelandet uppmärksamma om de risker som finns med induktion vid arbete på eller invid Svenska kraftnäts anläggningar, samt vikten av att arbeta med förebyggande åtgärder för att minimera riskerna med induktion.

Säkerhetsmeddelandet finns att läsa här