Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterat säkerhetsmeddelande 2019/01- Fallolycka vid arbete i mast med dödlig utgång

Alla planerade arbeten som innebär klättring i mast stoppas omgående!

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av den inträffade olyckan så stoppas omgående alla planerade arbeten som innebär klättring i mast i avvaktan på utredning, tills dess annat meddelas.

Akuta arbeten, exempelvis reparation av hinderljus, får genomföras efter godkännande av Svenska kraftnät.

Läs det uppdaterade säkerhetsmeddelandet här