Hoppa till huvudinnehåll

Åtta metodförslag gällande mFRR och aFRR, frekvenskvalitet samt FCR i Norden inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med de nordiska systemoperatörerna tagit fram åtta förslag till metoder gällande reserverna mFRR och aFRR, åtgärder för att säkerställa frekvenskvalitet och FCR i Norden. Metodförslagen har tagits fram enligt artikel 118(1) och 119(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Nedan åtta förslag har varit föremål för samråd genom konsultation under sommaren och överlämnades av de nordiska systemoperatörerna till Energimarknadsinspektionen för godkännande den 14 september 2018.

Kontakt: Anna Jäderström, anna.jaderstrom@svk.se.

 

Dokument