Hoppa till huvudinnehåll

Förslag om kontrollblock för lastfrekvensreglering har godkänts av Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemoperatörer i det nordiska synkronområdet tagit fram ett förslag på indelning i kontrollblock baserat på artikel 141(2) i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om drift av elöverföringssystem (SO). Förslaget har godkänts av Energimarknadsinspektionen.

Det nordiska synkronområdet består av Norge, Sverige, Finland och Öst-Danmark (DK2).

Följande indelning görs (engelska termer inom parentes):

  • Nordiska synkronområdet utgör ett kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC block)
  • Varje elområde i det nordiska synkronområdet utgör ett kontrollområde för lastfrekvensreglering (LFC area) och ett övervakningsområde (monitoring area)

Förslaget togs fram efter att de nordiska systemoperatörerna enats om utveckling av ett nytt, gemensamt balanseringskoncept.

Ta del av det godkända förslaget nedan (på engelska):