Hoppa till huvudinnehåll

Förslag om kontrollblock för lastfrekvensreglering inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer i det nordiska synkronområdet tagit fram ett förslag på indelning i kontrollblock, baserat på artikel 141(2) i EU:s förordning 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Förslaget lämnades den 7 maj till Energimarknadsinspektionen (Ei) för godkännande.

Förslaget innebär följande indelning (engelska termer inom parentes):

  • Nordiska synkronområdet utgör ett kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC block).
  • Varje elområde i det nordiska synkronområdet utgör ett kontrollområde för lastfrekvensreglering (LFC area) och ett övervakningsområde (monitoring area).

Förslaget har tagits fram efter att de nordiska systemoperatörerna enats om utveckling av ett nytt och gemensamt balanseringskoncept.

Ta del av förslaget (på engelska):

LFC Block proposal (pdf, 353kB, nytt fönster)

LFC Block explanatory document (pdf, 1MB, nytt fönster)