Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förslag om metoder avseende samordnad driftsäkerhe­tsanalys och avbrottsp­lanering inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom ENTSO-E tagit fram förslag om metod för samordnad driftsäkerhetsanalys (CSAm) och om metod för bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCm). Förslagen har tagits fram enligt artiklar 75 respektive 84 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för drift av stamnätet (SO).

Förslagen var föremål för samråd mellan den 26 februari och 6 april 2018 och har nu lämnats till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

Metoderna är nära sammankopplade och har därför ett gemensamt följedokument. Ladda ned förslagen här:

Filstorlek
CSAm proposal

All TSOs' proposal for a methodology for coordinating operational security analysis in accordance with Article 75 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation.

2018-09-19 321
RAOCm proposal

All TSOs' proposal for a methodology for assessing the relevance of assets for outage coordination in accordance with Article 84 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation.

2018-09-19 139
CSAm and RAOCm supporting document

Supporting document to the all TSOs' proposal for the methodology for coordinating operational security analysis in accordance with article 75 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation and for the methodology for assessing the relevance of assets for outage coordination in accordance with Article 84 of the same Regulation

2018-09-19 4801
CSAm Response to public consultation comments

2018-09-19 326
RAOCm Response to public consultation comments

2018-09-19 236