Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Förslag på genomföranderam för nettning av obalanser inlämnat till Ei

Enligt artikel 22 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) har de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett förslag på genomföranderam för en plattform för processen nettning av obalanser.

Nettning av obalanser innebär att vardera systemoperatör istället för att reglera ut sin obalans ska kunna utbyta obalans mellan systemoperatörer och på så sätt minska det totala reglerbehovet. Genomföranderamen kommer inte att påverka Svenska kraftnät då implementeringen av denna process endast är obligatorisk för systemoperatörerna i det kontinentala synkronsystemet.

Svenska kraftnät bedömer att en gemensam europeisk nettning av obalanser i framtiden kommer att inkluderas i plattformen för aFRR som utvecklas i referensprojektet PICASSO, där Svenska kraftnät deltar aktivt.

Det nordiska synkronsystemet har idag en egen nettningsprocess tack vare att balanseringen av det nordiska synkronsystemet utförs som ett ACE-område. Detta kommer att ändras då Norden implementerar föreslagen kontrollstruktur. Implementeringen av kontrollstrukturen kommer att kompletteras med MACE-reglering vilket motsvarar den nettningsfunktion som kommer att implementeras inom ramen för PICASSO.

Förslag på genomföranderam överlämnades till Energimarknadsinspektionen för godkännande den 18 juni 2018. Förslaget och medföljande dokument kan laddas ned här: