Hoppa till huvudinnehåll

Förslag på villkor avseende balansering inlämnat till Ei

I enlighet med artikel 18 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) har Svenska kraftnät utarbetat förslag på villkor för leverantörer av balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP) som ska gälla i de svenska elområdena från tidigast december 2019.

Ett utkast på förslaget var föremål för offentligt samråd mellan den 27 april och 28 maj. I enlighet med artikel 10.6 har Svenska kraftnät beaktat inkomna synpunkter och det slutgiltiga förslaget har bearbetats med hänsyn tagen till dessa.

Förslaget, ett förklarande dokument och ett samrådsredogörelse överlämnades till Energimarknadsinspektionen den 18 juni 2018 och kan laddas ned här:

Förslag på villkor avseende balansering (pdf, nytt fönster)

Förklarande dokument (pdf, nytt fönster)

Samrådsredogörelse (pdf, nytt fönster)