Hoppa till huvudinnehåll

Godkänt förslag om kapacitetsberäkningsmetod i Norden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Svenska kraftnäts förslag om kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden.

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionen Norden tagit fram metoden i enlighet med artikel 20 i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning.

Mer om kapacitetsberäkningsmetoden