Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Information om åtgärder i arbetet med systemskyddsplanen i enlighet med nätkoden ER

Mellan den 29 oktober och 12 november genomförde Svenska kraftnät ett samråd om manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) och automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK), som ett led i utformandet av en systemskyddsplan och i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER).

Svenska kraftnät har valt att betrakta AFK och MFK som systemskydds-åtgärder vilka ska ingå i första utgåvan av systemskyddsplanen. De synpunkter som inkom under samrådet gav stöd till den bedömningen. Att observera är att Svenska kraftnät valt att inte betrakta AFK från elpannor och värmepumpar som en systemskyddsåtgärd då de aktiveras innan nöddrifttillstånd enligt den definition som ges av Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om drift av elöverföringssystem (SO).  

I systemskyddsplanen återfinns också systemskyddsåtgärder enligt avtal med de nordiska systemoperatörerna och enligt avtal på HVDC-förbindelser samt åtgärd rörande begränsat frekvenskänslighetsläge (LFSM). ER gör gällande att LFSM ska vara en systemskyddsåtgärd.

Krav om LFSM och inställningar är ställt i enlighet med vad som framgår av Kommissionens förordning (EU) 2016/1447 om nätanslutning av generatorer (RfG) och den nationella föreskrift EIFS 2018:2 som kompletterar, dvs. kravbilden gäller de som kommer att följa den lagstiftningen.