Hoppa till huvudinnehåll

Kommande konsultationer avseende nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Svenska kraftnät och övriga stamnätsoperatörer i det nordiska synkronområdet arbetar för att ta fram en gemensam kapacitetsmarknad för aFRR. Som ett led i detta arbete behöver regler och processer tas fram i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB). Vi vill härmed informera om tidigareläggande av två konsultationer som berör detta arbete.

I slutet på augusti 2018 avser vi att konsultera Artikel 33 - Utbyte av balanskapacitet och Artikel 41 - Marknadsbaserad tilldelningsprocess med en konsultationsperiod på 1 månad i enlighet med artikel 10 i kommissionsriktlinjen för balanshållning av el. Förslagen kommer att göras tillgängliga genom ENTSO-E:s plattform för konsultationer.

Arbetet görs inom ramen för den nordiska balanseringsmodellen som utvecklas av de nordiska systemoperatörerna.

Kontakt: Pär Lydén, par.lyden@svk.se