Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation avseende förslag om gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av aFRR

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas förslag avseende gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av aFRR i enlighet med artikel 33 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL).

Parallellt genomförs även en konsultation av förslag om Marknadsbaserad tilldelningsprocess av transmissionskapacitet mellan elområden i syfte att utbyta aFRR. Båda förslagen avser etablerandet av en nordisk kapacitetsmarknad för aFRR.

Två dokument ingår i underlaget till konsultationen, harmoniseringsförslaget samt ett kompletterande förklarande dokument:

  • Proposal for establishment of common and harmonized rules and processes for the exchange and procurement of aFRR balancing capacity
  • Explanatory document for establishment of common and harmonized rules and processes for the exchange and procurement of aFRR balancing capacity

Konsultationen sker enligt artikel 10 i fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL). Konsultationen varar till och med den 4 oktober 2018.

Konsultationen återfinns på ENTSO-E:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

I syfte att underlätta konsultationsprocessen avser de nordiska TSO:erna att arrangera ett gemensamt webinar den 20 september.

Svenska kraftnät arrangerar därutöver ett aktörsmöte den 26 september.

Arbetet genomförs inom ramen för den nordiska balanseringsmodellen som utvecklas gemensamt av de nordiska systemoperatörerna.

Kontakt: Pär Lydén, par.lyden@svk.se