Hoppa till huvudinnehåll

Offentligt samråd om särskilda bestämmelser för förbrukningsenheter med efterfrågeflexibilitet

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd i enlighet med artikel 28 och 29 i förordning (EU) 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC). Samrådet riktar sig till elnätsägare samt ägare av förbrukningsanläggningar som ämnar deltaga på marknaden för tjänster inom förbrukningsflexibilitet.

Syftet med samrådet är att informera om Svenska kraftnäts bedömning av krav samt ge berörda aktörer möjlighet att inkomma med synpunkter kopplat till denna. Efter samrådet kommer Svenska kraftnät ta fram ett förslag på föreskrift som lämnas över till Energimarknadsinspektionen.

Skicka in dina synpunkter
Samrådet är öppet till söndagen den 13 januari 2019 kl. 17. Synpunkter på krav gällande förbrukningsenheter skickas via e-post till connectioncodes@svk.se med ämne ”samråd DCC”.

Samrådsunderlaget återfinns nedan:

Dokument