Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Tre förslag inlämnade till Ei som ett led i implementering av nätkoden SO

Förslag rörande datautbyte, gemensamma nätmodeller och kostnad-nyttoanalys för FCR lämnades den 14 mars till Energimarknadsinspektionen (Ei) för godkännande. Förslagen har tagits fram i enlighet med förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO) som trädde i kraft den 14 september 2017.

Förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden för datautbyte

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom Entso-E tagit fram ett förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt artikel 40(6) i förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). På engelska benämns detta Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR). Förslaget har lämnats till Ei för godkännande.

Kommissionsriktlinjen SO omfattar datautbyte som är nödvändigt för säker systemdrift. Datautbytet definieras till viss del direkt i SO och i föreslagna KORRR, samt i kommande metoder som tas fram på europeisk nivå. Vissa aspekter av datautbytet behöver också definieras nationellt. En del av datautbytet kommer att omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket kan innebära att vissa data endast kan utbytas under särskilda förutsättningar.

Ta del av förslaget:

Förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden för datautbyte

Metod för gemensam nätmodell

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom Entso-E tagit fram ett förslag till metod för gemensam nätmodell. Metoden beskriver en process där individuella nätmodeller tas fram och sammanfogas till en gemensam nätmodell. Utgångspunkten för metoden är artiklar 67 och 70 i SO. Förslaget har lämnats till Ei för godkännande.

Ta del av förslaget:

Metod för gemensam nätmodell

Metod för kostnads-nyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver

Systemoperatörerna för överföringssystemen i synkronområdena för kontinentala Europa och Norden har utarbetat ett förslag om antaganden och metod för en kostnads-nyttoanalys. Detta för att bedöma vilken tidsperiod som krävs för leverantörer av frekvenshållningsreserver med begränsade energireserver att kvarstå som tillgängliga vid skärpt drifttillstånd. Framtagandet har gjorts i enlighet med artikel 156(11) i SO. Förslaget har lämnats till Ei för godkännande.

Ta del av förslaget:

Metod för kostnads-nyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver