Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Reviderat förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden för datautbyte inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom ENTSO-E tagit fram ett förslag på organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt artikel 40(6) i förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). På engelska benämns detta Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR). Ett reviderat förslag har nu lämnats till Ei för godkännande.

Förslaget har reviderats efter en begäran om ändringar från samtliga europeiska tillsynsmyndigheter. En väsentlig förändring är strykningen av några punkter som reglerade ansvaret för leveransen av realtidsmätvärden. Istället ska en generell princip om högsta effektivitet och lägsta kostnad eftersträvas.

Förändringen ligger i linje med de principer om kostnadsfördelningar som Svenska kraftnät redan valt och som innebär att enskilda aktörer inte blir tvungna att investera i datakommunikationsförbindelser. Det reviderade förslaget lämnades till Ei för godkännande den 18 oktober 2018.

Kommissionsriktlinjen SO omfattar datautbyte som är nödvändigt för säker systemdrift. Datautbytet definieras till viss del direkt i SO och i föreslagna KORRR, samt i flera kommande metoder som tas fram på europeisk nivå.

Vissa aspekter av datautbytet behöver också definieras nationellt. En del av datautbytet kommer att omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket kan innebära att vissa data endast kan utbytas under särskilda förutsättningar.

Det ursprungliga förslaget lämnades till Ei den 14 mars 2018 och återfinns här.

Ta del av det reviderade förslaget här: