Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Samråd om manuell samt automatisk förbrukningsfrånkoppling kopplat till nätkoden ER

I enlighet med artikel 11.1 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER) ska Svenska kraftnät senast den 18 december 2018 ha utformat en systemskyddsplan i samråd med berörda aktörer.

Samråd om manuell förbrukningsfrånkoppling

Samrådet om manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) riktar sig till alla elnätsägare med syfte att informera om Svenska kraftnäts bedömning samt ge möjlighet att inkomma med synpunkter kopplat till denna.

Svenska kraftnäts bedömning är att MFK i enlighet med artikel 22 är en systemskyddsåtgärd som ska ingå i systemskyddsplanen. Att MFK är en systemskyddsåtgärd och kommer ingå i systemskyddsplanen förändrar dock inget i sak då bedömningen är att inga förändringar i nuläget ska genomföras i aktuell föreskrift eller driftinstruktion.

Efter samrådet behöver Svenska kraftnät ta beslut om att MFK är en systemskyddsåtgärd och därmed en del av den systemskyddsplan som ska vara utformad den 18 december 2018.

Samråd om automatisk förbrukningsfrånkoppling

Samrådet om automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) riktar sig till de elnätsägare samt de ägare av elpannor och värmepumpar som enligt gällande föreskrift ska ha utrustning installerad som möjliggör AFK. Syftet med samrådet är att informera om Svenska kraftnäts bedömning samt ge berörda aktörer möjlighet att inkomma med synpunkter kopplat till denna.

Svenska kraftnäts bedömning är att en reglerplan för AFK i enlighet med artikel 15 är en systemskyddsåtgärd som ska ingå i systemskyddsplanen. Att AFK kommer att vara en systemskyddsåtgärd och ingå i systemskyddsplanen förändrar i nuläget inget i sak då en reglerplan för AFK som är förenlig med ER ska vara på plats först 18 december 2022 (enligt artikel 55). Dock är det rimligt att förvänta sig att förändringar i nuvarande föreskrift och driftinstruktion kommer att ske. Ett nordiskt förstudieprojekt har startats upp i syfte att bedöma konsekvenser av eventuella förändringar. I dagsläget är de aktörer som är mest berörda aktiva i projektet.

Efter samrådet behöver Svenska kraftnät ta beslut om att AFK är en systemskyddsåtgärd och därmed en del av den systemskyddsplan som ska vara utformad den 18 december 2018.

Skicka in dina synpunkter

Samråden är öppna till måndagen den 12 november kl. 17. Synpunkter skickas via e-post till operationscodes@svk.se med ämne ”samråd MFK” för synpunkter på manuell förbrukningsfrånkoppling samt "samråd AFK" för synpunkter på automatisk förbrukningsfrånkoppling.