Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förslag om regional samordning av säkerhetsanalyser inlämnade till Ei

Svenska kraftnät har tagit fram tre förslag om metod för regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Förslagen är nu inlämnade till Energimarknadsinspektionen.

Eftersom Svenska kraftnät tillhör tre kapacitetsberäkningsregioner har metoderna tagits fram tillsammans med övriga stamnätsoperatörer inom respektive region Nordic, Hansa och Baltic.

Metoderna har varit föremål för samråd under perioderna 25 oktober till 25 november 2019 (Nordic), 18 oktober till 15 november 2019 (Hansa) samt 8 november till 4 december 2019 (Baltic). Metoderna har nu färdigställts och lämnats till Ei för godkännande. De finns tillgängliga för nedladdning i denna nyhet.

Filstorlek
Nordic ROSC förslag 191220.pdf

2019-12-20 214
Nordic ROSC Förklarande dokument.pdf

2019-12-20 164
Nordic ROSC svar på NRAs kommentar.pdf

2019-12-20 103
Hansa ROSC förslag 191220.pdf

2019-12-20 558
Hansa ROSC förklarande dokument.pdf

2019-12-20 1244
Hansa ROSC svar på NRAs kommentar.pdf

2019-12-20 898
Baltic ROSC förslag 191220.pdf

2019-12-20 238