Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tagit fram förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR. Förslaget är ett led i att skapa ett tätare samarbete med DSO:er och SGU:er i det fortsatta gemensamma arbetet kring datautbyte, enligt EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO).

Svenska kraftnät har fått in önskemål om ett tätare samarbete med DSO:er och SGU:er i det fortsatta arbetet kring datautbyte, enligt EU-förordningen SO. Eftersom ett tätare samarbete kommer att gagna alla berörda parter föreslår Svenska kraftnät att arbetet drivs vidare i olika arbetsgrupper som relaterar till olika funktionsområden. Förslagsvis bildas arbetsgrupper för bland annat avbrottsplaner, reglerobjekt och reservövervakning.

Preliminär tidplan

Nytt datum för informationsmötet är den 23 september. Läs om hur du anmäler dig i senare nyhet.

  • 23 september: Informationsmöte kl. 9.30–11.30, på Sturegatan 1 i Sundbyberg och via Skype. Mer info kommer under senare delen av augusti.
  • Oktober-december: Arbete i arbetsgrupper med att detaljera format och processer för datautbytet.
  • Januari 2020: Officiellt samråd.
  • Februari/mars: ”Version 1” av leverablerna enligt KORRR överenskomna.

Synpunkter skickas via e-post till operationscodes@svk.se.