Hoppa till huvudinnehåll

Fyra metodförslag rörande SO har godkänts av Ei

Svenska kraftnät skickade i maj 2019 in fyra omarbetade förslag på metoder som rör genomförandet av kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO). Metodförslagen har nu godkänts av Ei.

Förslagen

Dimensionering av frekvensåterställningsreserver (artikel 157.1)

Metoden innehåller förslag till dimensioneringsregler för frekvensåterställningsreserver för det nordiska LFC-blocket.

Förslaget till dimensioneringsregler tar sin utgångspunkt i de obalanser som uppstår per budområde (LFC-område i blockstrukturen) och det dimensionerande felet för varje kontrollområde. Målet är att sammanlagra reservkrav för dessa obalanser så att en optimal mängd reserver används på blocknivå för att täcka de uppkomna obalanserna 99 % av tiden. Optimering görs med hänsyn till de överföringsbegränsningar som finns mellan olika delar av det nordiska kraftsystemet.

Förslaget resulterar konkret i ett FRR-krav per budområde och en motsvarande minsta andel för aFRR.

FRR dimensioning rules (pdf, öppnas i nytt fönster)

Explanatory document for FRR dimensioning rules (pdf, öppnas i nytt fönster)

Metoder för utbyte av frekvensåterställningsreserver (artikel 176.1/178.1 och 177.1/179.1)

Metoden innehåller förslag till regler för utbyte och delning av frekvensåterställningsreserver mellan olika synkronområden.

Proposal FRR exchange and sharing limits (pdf, öppnas i nytt fönster)

Explanatory document for FRR exchange and sharing limits (pdf, öppnas i nytt fönster)

Åtgärder för att återställa frekvens (artikel 152.14 och 152.16)

Metoden innehåller förslag till åtgärder att vidta för att återställa frekvensen.

Actions aiming to reduce FRCE (pdf, öppnas i nytt fönster)

Explanatory document actions aiming to reduce FRCE (pdf, öppnas i nytt fönster)

Restriktioner gällande ramping av aktiv effekt (artikel 137.3 och 137.4)

Metoden innehåller förslag till regler för ramping av aktiv effekt.

Ramping restrictions for active power output (pdf, öppnas i nytt fönster)

Explanatory document ramping restrictions for active power output (pdf, öppnas i nytt fönster)