Hoppa till huvudinnehåll

Godkända förslag för mothandel och omdirigering för Hansa

Svenska kraftnät har tillsammans med systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregion Hansa tagit fram omarbetade förslag på koordinerad mothandel och omdirigering samt kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering. Förslagen har tagits fram i enlighet med artikel 35 och 74 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Förslagen har nu godkänts av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Svenska kraftnät mottog den 21 februari 2019 beslut om godkännande av metoden enligt artikel 35 från Ei.

Svenska kraftnät mottog den 22 februari 2019 beslut om godkännande av metoden enligt artikel 74 från Ei.

Kontakt: Rebecca Nilsson, rebecca.nilsson@svk.se.

Metoderna i engelsk originalversion och svensk översättning återfinns här.

 

Dokument