Hoppa till huvudinnehåll

Godkända förslag för mothandel och omdirigering

Svenska kraftnät har tillsammans med systemansvariga för överföringssystem i Norden och Baltikum tagit fram omarbetade förslag på koordinerad mothandel och omdirigering samt kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering i enlighet med artikel 35 och 74 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Förslagen har nu godkänts av Ei.

Den 16 mars 2018 överlämnade Svenska kraftnät förslag gällande koordinerad mothandel och omdirigering samt kostnadsfördelning av koordinerad mothandel och omdirigering för kapacitetsberäkningsregion Norden till Energimarknadsinspektionen (Ei). Förslagen lämnades i enlighet med artikel 35 och 74 i EU-förordning CACM.

Samtidigt överlämnades förslag gällande koordinerad mothandel och omdirigering för kapacitetsberäkningsregion Baltikum, i enlighet med artikel 35 i CACM.

Svenska kraftnät mottog den 14 september 2018 en begäran om ändring av förslagen från Ei. De omarbetade förslagen lämnades in den 14 november. Den 21 januari 2019 mottog Svenska kraftnät beslut om godkännande av metoderna från Ei.

Kontakt: Rebecca Nilsson, rebecca.nilsson@svk.se.

Besluten från Ei återfinns här:

Dokument