Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Konsultation av förslag om undantag från möjligheten till överföring av ansvar för balanskapacitet

Intressenter har just nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till undantag från möjligheten för leverantörer av stödtjänster att överföra sitt ansvar till annan leverantör i enlighet med artikel 34 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Konsultationen genomförs gemensamt av den nordiska stamnätsoperatörerna och är en del i att färdigställa de förslag som ligger till grund för den nordiska marknaden för aFRR.

Förslagen behöver efter färdigställande godkännas av de nordiska regulatorerna innan en nordisk marknad för aFRR kapacitet kan startas upp.

Konsultationen med tillhörande dokument, metodförslag och förklarande dokument finns att ta del av på entsoe.eu (på engelska, nytt fönster)