Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation om dimensionering av frekvensåterställningsreserver (FRR)

Svenska kraftnät och de nordiska systemoperatörerna bjuder in till konsultation i enlighet med artikel 11 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO). Konsultationen gäller förslag om dimensionering av frekvensåterställningsreserver.

Svenska kraftnät utgör ett gemensamt kontrollblock för lastfrekvensreglering tillsammans med de andra nordiska stamnätsoperatörerna Fingrid, Statnett, Energinet (DK 2) och Kraftnät Åland. Artikel 157 i SO anger att stamnätsoperatörerna i ett kontrollblock ska ta fram regler för dimensionering av frekvensåterställningsreserver (FRR) tillsammans. Det nordiska blocket har nu tagit fram ett sådant förslag.

Intressenter bjuds in till att ge sin syn på förslaget mellan den 1 april och 1 maj 2019. Ett webinar om förslaget kommer att hållas den 10 april. Efter konsultationen kommer de nordiska systemoperatörerna att färdigställa förslaget och då beakta och bemöta inkomna synpunkter. Det slutliga förslaget ska lämnas till Ei för godkännande senast den 14 maj 2019.

Förslaget och mer information om konsultationen och webinaret finns på Entso-E:s webbplats. (nytt fönster)