Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Hansa

Svenska kraftnät och de övriga systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Hansa bjuder in till en konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Artikel 76 i SO anger att alla stamnätsoperatörer i varje kapacitetsberäkningsregion (CCR) ska ta fram ett förslag till regional samordning av driftsäkerhet. Svenska kraftnät hör till tre sådana regioner - CCR Nordic, Hansa och Baltic. Denna konsultation gäller förslaget för CCR Hansa, förslag för de andra regionerna konsulteras separat. Intressenter bjuds in till att ge sin syn på förslaget mellan den 18 oktober och 15 november 2019.

Efter konsultationen kommer systemoperatörerna i Hansa att färdigställa förslaget och då beakta och bemöta inkomna synpunkter. Det slutliga förslaget ska lämnas till Energimarknadsinspektionen för godkännande senast den 21 december 2019.

Konsultationen återfinns på ENTSO-E:s webbplats (nytt fönster).