Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Nordic

Svenska kraftnät och de övriga systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregion Nordic bjuder in till en konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i enlighet med artikel 76 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Artikel 76 i SO anger att alla stamnätsoperatörer i varje kapacitetsberäkningsregion (CCR) ska ta fram ett förslag till regional samordning av driftsäkerhet. Svenska kraftnät hör till tre sådana regioner - CCR Nordic, Hansa och Baltic. Denna konsultation gäller förslaget för CCR Nordic.

Intressenter bjuds in till att lämna sin syn på förslaget mellan den 25 oktober och 25 november 2019. Efter konsultationen kommer systemoperatörerna i Nordic att färdigställa förslaget och beakta och bemöta inkomna synpunkter.

Det slutliga förslaget ska lämnas till Energimarknadsinspektionen för godkännande senast den 21 december 2019. Förslag för regionen Baltic kommer att konsulteras inom kort. Information om konsultation för CCR Hansa återfinns här.

Konsultation om förslag till regional samordning av driftsäkerhet för Nordic återfinns på ENTSO-E:s webbplats. (nytt fönster)