Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation om regional samordning av driftsäkerhet i nordiska kapacitetsberäkningsregionen

Svenska kraftnät och de nordiska systemoperatörerna bjuder in till konsultation i enlighet med artikel 11 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO). Konsultationen gäller förslag om regional samordning av driftsäkerhet i nordiska kapacitetsregionen.

Artikel 76 i SO anger att samtliga stamnätsoperatörer i varje kapacitetsberäkningsregion (CCR) ska ta fram ett förslag till regional samordning av driftsäkerhet. Svenska kraftnät hör till tre sådana regioner - CCR Nordic, Hansa och Baltic. Denna konsultation gäller förslaget för CCR Nordic. Förslag för CCR Hansa och Baltic kommer att konsulteras vid senare tillfälle.

Intressenter bjuds in till att ge sin syn på förslaget om regional samordning av driftsäkerhet i nordiska kapacitetsregionen mellan den 15 mars och 15 april 2019. Efter konsultationen kommer de nordiska systemoperatörerna att färdigställa förslaget och då beakta och bemöta inkomna synpunkter. Det slutliga förslaget ska lämnas till Ei för godkännande senast tre månader efter att metoden för samordning av driftsäkerhetsanalysen (CSAm) enligt artikel 75 i SO godkänns.

Kontakt: operationscodes@svk.se

Konsultationen återfinns här. (ENTSO-E:s webbplats, nytt fönster)