Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation om standardprodukterna för balanskapacitet

Intressenter har just nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till standardprodukterna för balanskapacitet i enlighet med artikel 25(2) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Under perioden 15 maj till 31 juli genomför ENTSO-E en konsultation om förslaget till standardprodukterna för balanskapacitet. Konsultationen återfinns på ENTSO-E:s webbplats (nytt fönster).

ENTSO-E och alla systemansvariga genomför konsultationen för att få synpunkter av intressenter och marknadsaktörer innan förslaget lämnas in till tillsynsmyndigheterna. Vi uppmuntrar alla intressenter att delta i konsultationen.

ENTSO-E kommer även att hålla ett intressentmöte den 6 juni, där förslag till standardprodukterna för balanskapacitet kommer diskuteras. Information om intressentmötet återfinns på ENTSO-E:s webbplats (nytt fönster).

Vid eventuella frågor vänligen kontakta marketcodes@svk.se.