Hoppa till huvudinnehåll

Nytt datum för informationsmöte om arbetet med leverabler enligt KORRR

Svenska kraftnät har tidigare informerat om förslag på upplägg och tidplan för arbetet med leverabler enligt KORRR och EU-förordningen för drift av elöverföringssystem (SO). Datum för informationsmötet är nu ändrat till den 23 september. Mötet hålls hos Svenska kraftnät i Sundbyberg och via Skype.

Anmälan till informationsmötet den 23 september skickas via e-post till operationscodes@svk.se senast den 18 september. Ange i anmälan om du vill delta på mötet i Svenska kraftnäts lokaler på Sturegatan 1 i Sundbyberg eller om du vill delta via Skype.

Preliminär tidplan

  • Måndagen den 23 september (nytt datum): Informationsmöte kl. 9.30–11.30, på Sturegatan 1 i Sundbyberg och via Skype. Mer info skickas via e-post till anmälda deltagare inför mötet.
  • Oktober-december: Arbete i arbetsgrupper med att detaljera format och processer för datautbytet.
  • Januari 2020: Officiellt samråd.
  • Februari/mars: ”Version 1” av leverablerna enligt KORRR överenskomna.

Tidigare publicerad artikel återfinns här.