Hoppa till huvudinnehåll

Omarbetat andra förslag på genomföranderam för nettning av obalanser

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram ett andra omarbetat förslag till en europeisk plattform för processen nettning av obalanser i enlighet med artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Den 18 juni 2018 överlämnade Svenska kraftnät tillsammans med övriga europeiska systemoperatörer ett gemensamt förslag på genomföranderam för nettning av obalanser till Energimarknadsinspektionen (Ei), se tidigare publicerad nyhet. Ett omarbetat förslag lämnades till Ei i mars 2019. Under sommaren mottog de europeiska systemoperatörerna en begäran om ny omarbetning av förslaget från de europeiska tillsynsmyndigheterna, det andra omarbetade förslaget lämnades till Ei den 16 oktober 2019.

Svenska kraftnät bedömer att det omarbetade förslaget inte påverkar tidigare kommunicerade besked där vi ser att en gemensam europeisk nettning av obalanser i framtiden kommer att inkluderas i plattformen för aFRR som utvecklas i referensprojektet PICASSO, där Svenska kraftnät deltar aktivt.

Förslaget finns länkat här:

Kontakt: nationella_forordningar@svk.se