Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Samordning av förslag till omfattning och tillämplighet av datautbyte enligt SO

Svenska kraftnät bjuder in till samordning av förslag till omfattning och tillämplighet av datautbyte enligt artikel 40.5 i Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystemet (SO).

Enligt artikel 40.5 i SO ska Svenska kraftnät i samordning med de systemansvariga för överföringssystem (DSO:er) och de betydande nätanvändarna (SGU:er) fastställa tillämpligheten för och omfattningen av datautbyte utifrån artiklarna 44 och 47-53 i SO. Omfattningen av datautbytet är sedan föremål för godkännande från Energimarknadsinspektionen (Ei).

Samordningen består av ett samråd av förslaget samt ett intressentmöte där förslaget presenteras och inkomna synpunkter diskuteras. Vid mötet presenteras också arbetet med den s.k. KORRR (Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities) som tagits fram gemensamt av alla TSO:er inom ENTSO-E enligt artikel 40.6 i SO.

Vem berörs av samordningen?

Samordningen vänder sig till de DSO:er och SGU:er som omfattas av datautbyte enligt artiklar 44 och 47-53 i SO.

Skicka in dina synpunkter

Samrådet är öppet till den 13 maj 2019. Ta del av förslaget och ett förklarande dokument genom länkarna nedan. Synpunkter skickas via e-post till operationscodes@svk.se med ämne ”samråd 40.5”.

Deltagande på intressentmöte

Intressentmötet hålls på Radisson Blu på Arlanda den 2 maj 2019 kl. 9-15.

Anmäl dig senast den 23 april till eva.bergholm@svk.se. Ange eventuella allergier i anmälan.

Vad händer sen?

När samrådet är avslutat kommer Svenska kraftnät att färdigställa förslaget och då beakta och bemöta inkomna synpunkter. Det slutliga förslaget kommer att lämnas till Ei för godkännande i maj. Arbetet med KORRR kommer att pågå till och med Q3 2019.

Förslag och följedokument kan laddas ned här:

Mer information om KORRR återfinns här.