Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om metod för kapacitetsberäkning i Norden

Svenska kraftnät och övriga systemoperatörer inom den nordiska kapacitetsberäkningsregionen har tagit fram ett förslag till metod för kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagtidsramarna, enligt EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (CACM). Ei har nu beslutat om metodförslaget.

Den 17 april 2020 lämnade Svenska kraftnät och övriga systemoperatörer inom den nordiska kapacitetsberäkningsregionen in ett omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagtidsramarna till Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga tillsynsmyndigheter i den nordiska kapacitetberäkningsregionen.

De nordiska tillsynsmyndigheterna har kommit överens om att göra vissa justeringar i systemoperatörernas förslag. En av förändringarna som införs  är en komplettering av villkoren i metodens genomförandeplan. Dessa tillägg innebär att de systemansvariga till sin tillsynsmyndighet ska redovisa resultaten som metoden ger i testfasen, de s.k. parallellkörningarna. Rapporteringen ska ske tidigast fem månader in i testfasen så att tillsynsmyndigheterna får insyn i hur robust den nya kapacitetsberäkningsmetoden är innan den börjar tillämpas av de systemansvariga.

Troligen kommer tillägget leda till ytterligare förseningar med 6 till 12 månader. Driftsättning av metoden kan därmed ske först vid årsskiftet 2022/2023.

Läs Ei:s beslut. (nytt fönster)

Läs tidigare nyhet.