Hoppa till huvudinnehåll

ENTSO-E konsulterar metod om användning av flaskhalsintäkter

Svenska kraftnät har under vintern och våren varit aktiva i en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag om hur flaskhalsintäkter får användas. Metoden följer av artikel 19.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (elhandelsförordningen).

Flaskhalsintäkter uppstår på elområdesgränser mellan medlemsstaterna vid situationer då överföringskapaciteten inte räcker till. Svenska kraftnät och andra systemansvariga samlar in flaskhalsintäkterna och använder dessa för att dels bygga bort flaskhalsar i näten, dels se till att överföringskapacitet som givits marknaden ligger fast. Flaskhalsintäkter kallas intäkter för överföring i elmarknadsförordningen.

Metoden som konsulteras ska tydliggöra hur intäkterna får användas och återfinns på ENTSO-E:s webbplats.

Konsultationen på ENTSO-E:s webbplats. (nytt fönster)

Läs mer om Elmarknadsförordningen på svk.se.