Hoppa till huvudinnehåll

Förslag om egenskaper för frekvenshållningsreserver godkänt av Ei

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem i Norden har tagit fram ett gemensamt förslag gällande ytterligare egenskaper hos frekvenshållningsreserver, FCR-D Nedreglering, enligt förordningen (EU) 2017/1485 om drift av elöverföringssystem (SO). Förslaget har godkänts av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Metodförslaget godkändes av Ei den 12 november 2020. Beslutet innebär att:

  • Ei ändrar beslutet om förslaget enligt artikel 154.2 som fattades den 7 mars 2019. Ändringen innebär att ärendet kompletteras med de nya och ändrade villkor som framgår av Svenska kraftnäts förslag om ytterligare egenskaper. I övriga delar gäller beslutet den 7 mars 2019 oförändrat.
  • Beslutet gäller under förutsättning att samtliga tillsynsmyndigheter inom synkronområdet Norden fattar ett beslut med samma innebörd.
  • Detta beslut kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

Ta del av det godkända förslaget här.

Dokument