Hoppa till huvudinnehåll

Godkänd kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar för Hansa

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa har tagit fram ett uppdaterat förslag på metod för kapacitetsberäkning i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Förslaget har nu godkänts av Ei.

Förslaget har tagits fram i enlighet med artikel 10.1 i FCA och godkändes den 17 december av Energimarknadsinspektionen (Ei), i samråd med de nationella reglermyndigheterna inom Hansa. Läs mer om artikel 10 på Ei:s webbplats. (nytt fönster)

Kapacitetsberäkningsmetoden för kapacitetsberäkningsregion (CCR) Hansa är en koordinerad metod för samordnad nettoöverföringskapacitet som i första hand beaktar det transmissionsnät som sammanlänkar länderna. Själva transmissionskapaciteten i de länder som sammanlänkas beaktas av kapacitetsberäkningsmetoderna i CCR Core och Nordic.

Ta del av beslutet och det uppdaterade förslaget:

Dokument