Hoppa till huvudinnehåll

Godkänt förslag till rampbegränsningar

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem i Norden har tagit fram ett gemensamt ändrat förslag gällande rampbegränsningar i enlighet med förordningen (EU) 2017/1485 om drift av elöverföringssystem (SO). Förslaget har godkänts av Ei.

Utgångspunkten för det nordiska förslaget är artikel 137.3 och 137.4 i SO. Förslaget godkändes av Energimarknadsinspektionen (Ei) den 27 november 2020. Beslutet innebär att:

  • Ei ändrar beslutet om rampbegränsningar fattat den 11 juli 2019, på så sätt att det kompletteras med de ändrade begränsningar som framgår av förslaget. I övriga delar gäller beslutet den 11 juli 2019 oförändrat.
  • Beslutet gäller under förutsättning att samtliga berörda tillsynsmyndigheter inom regionen fattar ett beslut med samma innebörd.
  • Beslut kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

Ta del av det godkända förslaget:

Dokument