Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Konsultation av omarbetat förslag gällande övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna

De nordiska TSO:erna har tagit fram ett omarbetat förslag för övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserver i enlighet med artikel 154(2) i Kommissionens förordning 2017/1485 om driften av elöverföringssystem.

Det omarbetade förslaget innehåller bland annat nya krav för frekvenshållningsreserv för störningar (FCR-D). Konsultationen pågår mellan den 31 mars och 1 maj 2020.

Mer information om konsultationen samt dokumentation återfinns på Svenska kraftnäts webbplats (engelska).