Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation om aktiveringsperiod för frekvenshållningsreserver

En kostnads- och nyttoanalys har genomförts enligt förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Analysen har resulterat i den minsta aktiveringsperioden 15 minuter för frekvenshållningsreserver under skärpt drifttillstånd.

Systemansvariga för överföringssystem i Norden har nu tagit fram ett förslag för att uppdatera det nordiska systemdriftavtalet med den minsta aktiveringsperioden. Förslaget är att samma minsta aktiveringsperiod som analysen resulterat i ska fastställas i avtalet, dvs. 15 minuter. Föreslagen minsta aktiveringsperiod är därmed i enlighet med artikel 156.10 i SO, där det anges att full hänsyn ska tas till kostnads- och nyttoanalysens resultat.

Den föreslagna aktiveringsperioden överensstämmer med den tillfälliga minsta aktiveringsperiod som redan har beslutats och implementerats i Sverige genom artikel 156.9 i SO.

Synpunkter på förslaget kan lämnas på ENTSO-E:s webbplats senast den 25 januari.